گروه صنعتی جهان کاو

گروه صنعتی جهان کاو

 

گروه صنعتی جهان کاو تولید کننده مواد شیمیایی و مواد معدنی از جمله سود پرک و آهک و آهک هیدراته