خودتنظيمي pdf | جهانکاو

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » خودتنظيمي pdf

خودتنظيمي pdf

خودتنظيمي pdf
 
[PDF]آﻣﻮزان اﻧﺶ د ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت – پرتال جامع علوم انسانی
www.ensani.ir/storage/Files/20171202084942-9752-102.pdf
Translate this page
ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ ﻫﺪف. ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ. ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ،. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑـﯿﻦ. داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان. ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي دﺧﺘﺮ. ﭘﺎﯾﮥ. ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎ. ﯾ. ﯽ ﺷﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ه اﺳـﺖ.
[PDF]بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی و خلاقیت با … – مجله ره آورد سلامت
rsj.iums.ac.ir/article-1-32-fa.pdf
Translate this page
رابطه بین راهبردهای خودتنظیمی و خالقیت با عملکرد تحصیلی دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه … میانگین خالقیت و خودتنظیمی دانشجويان مورد بررسی متوسط بود.
[PDF]راﺑﻄـﻪ ﺧـﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑـﺎ اﻧﮕﻴـﺰش ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ و دوره آﻣـﻮزان دﺧ – دانشگاه شاهد
tlr.shahed.ac.ir/article-1-1011-fa.pdf
Translate this page
ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ. دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد . ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ.
مقاله عوامل موثر بر خود تنظیمی تحصیلی – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_410=عوامل…
Translate this page
حجم فایل: ۳۵۶.۳۲ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۱ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد) … خود تنظیمی، انگیزه های روانی، تعلل ورزی، فرسودگی تحصیلی …
[PDF]متن کامل (PDF)
joec.ir/article-1-228-fa.pdf
Translate this page
ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ،. ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ. ﻫـﺪف. ﮔﺮاﺋـﻲ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي. ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺗﻴﺰﻫﻮ. ش ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﺑﻮد . روش: ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. 609. داﻧـﺶ. آﻣـﻮز ﺳـﺎل اول دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن (.

 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS